Konsulting

Podstawowym celem konsultingu jest wzrost efektywności przedsiębiorstwa Klienta. Przy zastosowaniu systemowych narzędzi dokonujemy mapowania procesów zachodzących w firmie oraz badamy ich związek i poziom realizacji w kontekście celów strategicznych organizacji. Skuteczna usługa doradcza przebiega na wskroś wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem (strategiczny, taktyczny, operacyjny i wykonawczy). Aby zoptymalizować działania, wielokrotnie pracujemy z naszymi Klientami nad sferą strategiczną organizacji. Proces, który finalnie przejawia się w zmianie systemu obsługi klienta czy standaryzowaniu prac serwisu, inicjowany jest właśnie na poziomie strategicznym czy taktycznym.