Jarosław Kubacki

Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Standaryzacji i Optymalizacji Procesów

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Canadian International Management Institute Harvard Business School – program Management.

Od 14 lat specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania. Certyfikowany Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością przez Polskie Centrum Badań i Certfikacji. Ponadto Manager Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

Specjalista w obszarach standaryzacji procesów zachodzących w organizacjach biznesowych oraz restrukturyzacji systemów zarządzania.

Zajmuje się również zarządzaniem strategicznym. Tworzył i wdrażał strategie dla firm
z branży produkcyjnej oraz usługowej. W ramach interim managementu pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w kilku łódzkich przedsiębiorstwach.

Specjalista w obszarach: zarządzania cyklem życia produktu, wytyczania celów i tworzenia strategi oraz planów marketingowych, a także parametryzacji działów handlowych.

Kom: +48 535 788 221
Email: j.kubacki@gvcgroup.pl

Standaryzacja procesów
0%
Zarządzanie strategiczne
0%
Marketing
0%

Zapraszam do kontaktu ze mną