Marketing PRO


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Marketing postrzegamy jako zintegrowaną filozofię zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien realizować cele strategiczne firmy i wpisywać się w jej misję i wizję. W swoich działaniach dokonujemy płynnej implementacji procesów marketingowych w pozostałe przebiegające przez firmę. Naszym celem jest optymalizacja wszystkich działań i doprowadzenie od systemowych regulacji. Dbamy o to, aby nasi Klienci mieli zintegrowany obraz wszystkich działań marketingowych i ich bezpośredniego wpływu na wzrost wartości sprzedaży.

Outsourcing marketingu

Usługa ta polega na posiadaniu własnego działu marketingu poza strukturami firmy. Takie rozwiązanie pozwala na realizację zintegrowanych działań nie generując przy tym kosztów pracowniczych.

Outsourcing może być realizowany w dwóch formach:

Pełna obsługa
Ta forma współpracy jest elementem usługi doradczej. Polega na bardzo bliskiej relacji z Klientem.

W pierwszym kroku przeprowadzany jest audyt marketingowy, zakończony raportem i pakietem wytycznych do doskonalenia procesu. Następnie definiujemy z Klientem cele i opracowujemy harmonogram. Opracowujemy plany i budżety, systemy monitorowania realizacji procesów i oceniające efektywność. Kolejne kroki, to wdrażanie i podsumowanie działań.

Realizacja zleconych kampanii
Polega na wsparciu struktury marketingowej działającej w przedsiębiorstwie. Przy zastosowaniu takiego podejścia wykonujemy zadania zlecone, takie jak:

  • badania,
  • opracowanie materiałów promocyjnych,
  • organizacja eventów,
  • przygotowanie witryn www,
  • promocja za pomocą kampanii adwords, SEO, remarketingu
  • filmy korporacyjne
  • wszelkie działania e-commerce