Coaching


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Coaching to towarzyszenie człowiekowi w osiąganiu celów bez dawania rad i robienia tego za niego. Celem coachingu natomiast jest poszerzanie świadomości ja.

Proponujemy naszym klientom niezależne sesje coachingowe w zakresie:

  • Rozwoju osobistego
  • Rozwoju zawodowego
  • Life coachingu
  • Coachingu grupowego

Przed doborem programów szkoleniowych dla naszych klientów stosujemy rozmowy indywidualne z elementami coachingu. Skutkuje to doborem indywidualnych warsztatów w oparciu o charakterologicznie predyspozycje zawodowe klientów.

Jesteśmy zespołem szkoleniowców, ale i zarazem zespołem wdrożeniowym odpowiadającym za efekt, dlatego też tak ważny jest dla nas dobór odpowiednich narzędzi, do których należy właśnie coaching.

Zindywidualizowane podejście do Klienta, jego potrzeb, oczekiwań i rzeczywistości biznesowej, w której funkcjonuje, stanowi fundament w procesie coachingu. Zachowanie równowagi pomiędzy celami biznesowymi organizacji, a pierwiastkiem ludzkim jest dużym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Zjawisko szczególnie odczuwane jest w większych strukturach korporacyjnych.

Jesteśmy świadomi, że w każdej strukturze pomimo systemów i procedur jest człowiek. Każdy dzień to nowe wyzwania, różne nastroje i rzeczywistość emocjonalna związana z czynnikami służbowymi jak i prywatnymi. Człowiek jako system musi połączyć w sobie wyzwania płynące do niego z przedsiębiorstwa, a także te z życia prywatnego.

Rzeczywistość i pojemność emocjonalna jest fundamentem do podjęcia procesu coachingowego. Działania nasze są pochodną wiedzy na temat przedsiębiorstwa jako systemu oraz pierwiastka ludzkiego z całą siatką powiązań, relacji i więzi wewnątrz organizacji. Takie spójne, zsynchronizowane podejście jest swego rodzaju katalizatorem do osiągnięcia założonych celów. Świadomość tego dualizmu, pozwala w zrozumieniu procesów zachodzących w człowieku i jego oddziaływaniu na firmę jako większy, bardziej złożony system.

Podstawowym narzędziem do wzajemnego oddziaływania człowiek – firma jest proces komunikacji, tak często zaburzony w większych strukturach. Komunikacja stanowi ogromne wyzwanie nowoczesnych społeczeństw szczególnie w organizacjach biznesowych.

Jesteśmy zespołem certyfikowanych coachów, którzy w powyższych obszarach towarzyszą naszym Klientom w odnajdywaniu i osiąganiu celów, zarówno biznesowych jak i tych prywatnych. Naszą pasją jest obserwowanie kształtującej się równowagi pomiędzy pracą a życiem. Uważamy, że jest to droga do czerpania przyjemności z życia, a zarazem olbrzymiego wzrostu efektywności człowieka oraz większych systemów, w których funkcjonuje. Dystans, pasja i jasno określone cele to niewątpliwie fundament spokoju, ciągłości i trafnych decyzji. Naszą rolą jest towarzyszyć Klientom na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do spotkania.