ES System


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210
ES System
Effective Sale System

W pełni autorski program poświęcony budowaniu działów handlowych, relacji, komunikacji, zarządzania personelem oraz wzrostowi umiejętności personalnych. Efektywna sprzedaż, to proces nieustannego rozwoju struktur handlowych w firmie. Definiowanie celu, planowanie, monitorowanie, wspieranie,  doskonalenie pracy działu jak i poszczególnych pracowników, a co za tym idzie realny wpływ na wolumen sprzedaży.

Effective Sale System, jest autorskim programem dedykowanym działom handlowym.

Poruszamy się w obszarach psychologii sprzedaży, neurobiologii oraz inteligencji emocjonalnej w handlu, biorąc pod uwagę sprzedaż jak i zarządzanie działem.

Jako pragmatycy duży nacisk kładziemy na rozpoznanie rzeczywistości emocjonalnej organizacji, osobowości właścicieli,  menagerów oraz pracowników działu. Uważamy, że umiejętność  budowania atmosfery przedsiębiorstwa, dobra komunikacja oparta na empatii oraz odpowiednie dobranie obowiązków do osobowości daje gwarancję sukcesu.

To podejście systemowe do całości procesu. Jego nadrzędnym celem jest uzyskanie stabilności działu oraz zbudowaniu wzrostu przychodów dla firmy, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników wpływających na zadowolenie z pracy.  ES System sprawdza się wszędzie tam, gdzie trzeba zoptymalizować pracę menedżerów sprzedaży i ich zespołów w oparciu przede wszystkim o wspomnianą motywację wewnętrzną.

W ramach ES System realizujemy: projektowanie kariery, budowanie składu personalnego działu sprzedaży, tzn prowadzimy rekrutację i selekcję dyrektorów handlowych, kierowników handlowych, handlowców oraz sprzedawców stacjonarnych. Przygotowujemy pracowników do wejścia w nową rolę, parametryzujemy ich pracę i wreszcie monitorujemy efektywność działań. Celem nadrzędnym jest odpowiednie dobranie pracownika pod względem osobowości do rzeczywistości firmy. W tym celu opcjonalnie stosujemy narzędzia psychometryczne.

ES System oferuje Klientowi kompleksowe narzędzia w ramach rozwoju personelu odpowiedzialnego za handel. Efektem jest zawsze wzrost sprzedaży oraz stabilność działu.

W ramach ES SYSTEM realizujemy :

Bezpłatny audyt i raport systemu sprzedażowego organizacji.
Kompleksowe wsparcie w budowanie całych działów handlowych.
Restrukturyzowanie działów handlowych.
Szkolenia i warsztaty w obszarach :
 • Psychologia sprzedaży.
 • Neurobilogia w handlu.
 • Inteligencja emocjonalna w organizacji.
 • Kompetencje emocjonalne pracowników organizacji.
 • Praca szkoleniowa i warsztatowa dla sprzedawców stacjonarnych. Tematyka jest indywidualnie dobierana do potrzeb organizacji.
 • Praca warsztatowa z przedstawicielami handlowymi. Tematyka jest indywidualnie dobierana do potrzeb organizacji.
 • Mowa werbalna, czyli jak pracować głosem ( warsztaty ).
 • Mowa niewerbalna ( warsztaty ).
 • Rekrutacja personelu do działów handlowych.
 • Wdrożenie personelu do działów handlowych.
 • Rekrutacja Kierowników i Dyrektorów handlowych z narzędziami psychometrycznymi.
 • Rozmowa telefoniczna (umawianie spotkań).
 • Rozmowa telefoniczna (sprzedaż przez telefon).
 • Spotkania handlowe (jak szybko i efektywnie zamykać spotkania handlowe).
 • Budowanie standardu obslugi klienta.
 • Wdrażanie systemów motywacyjnych dla handlowców.
 • Techniki negocjacyjne.
 • Jak wywołać i utrzymać zmianę w dziale handlowym?
 • Jak efektywnie dobierać ludzi do działu handlowego?