Interim Management


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Interim Management to forma outsourcingu funkcji menedżerskiej, polegającego na oddelegowaniu na zewnątrz organizacji określonych uprawnień, w celu poprawienia skuteczności i efektywności zdefiniowanych procesów biznesowych. Działanie Interima zorientowane jest na wypracowanie z zespołem konkretnych celów, które wcześniej były nieosiągalne. Istotne jest to, że jego praca jest zawsze osadzona w precyzyjnie określonych ramach czasowych.

Wprowadzenie do organizacji Interim Managera realizowane jest zazwyczaj w momencie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, wdrażania nowego brandu, bądź wejścia na nowe rynki, zastąpienie nieobecnego menedżera lub uruchomienia nowego projektu.

Korzyści wynikające z działania w firmie Interim Managera:

  1. Ograniczenie stałych kosztów pracowniczych.
  2. Zastosowanie podejścia celowego, zorientowanego na osiągnięcie mierzalnych efektów.
  3. Standaryzowanie poszczególnych procesów biznesowych.
  4. Osiągnięcie nowego spojrzenia na funkcjonujące modele zarządzania.
  5. Transferowanie do organizacji bogatej wiedzy zewnętrznego podmiotu doradczego.