Konsulting


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Podstawowym celem konsultingu jest wzrost efektywności przedsiębiorstwa Klienta. Przy zastosowaniu systemowych narzędzi dokonujemy mapowania procesów zachodzących w firmie oraz badamy ich związek i poziom realizacji w kontekście celów strategicznych organizacji. Skuteczna usługa doradcza przebiega na wskroś wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem (strategiczny, taktyczny, operacyjny i wykonawczy). Aby zoptymalizować działania, wielokrotnie pracujemy z naszymi Klientami nad sferą strategiczną organizacji. Proces, który finalnie przejawia się w zmianie systemu obsługi klienta czy standaryzowaniu prac serwisu, inicjowany jest właśnie na poziomie strategicznym czy taktycznym.