Szkolenia


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/invetex/fw/core/core.reviews.php on line 210

Proces szkoleniowy jest najczęściej skorelowany z usługą doradczą i stanowi jej uzupełnienie. Beneficjentami są pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację procesów biznesowych.

Przebieg procesu.

Identyfikacja potrzeb.
W pierwszym kroku definiujemy obszary, które wymagają wzmocnienia. Takie badanie jest wynikiem spotkań z doradcą, który identyfikuje poziom wiedzy w firmie. Dodatkowym narzędziem są ankiety oraz wywiady przeprowadzane wśród pracowników.

Uzgodnienia.
Po zebraniu informacji o potrzebach Klienta, zespół trenerski przygotowuje propozycję programu szkoleniowego, a następnie prezentuje decydentom. Konsultacje szkoleniowca z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu po stronie Klienta, pozwalają na wypracowanie ostatecznej wersji programu.

Szkolenie.
Programy edukacyjne GV Consulting Group są spójne z cyklem Kolba: doświadczenie, refleksja, formułowanie tez, praktyczne zastosowanie, jako model nauczania w oparciu o praktykę.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów będących jednocześnie praktykami w obszarach zarządzania organizacjami biznesowymi. Programy realizujemy w dużej mierze w oparciu o moduły warsztatowe, pozwalające na praktyczne przećwiczenie i zweryfikowanie nabytej wiedzy. Podczas zajęć pracujemy na konkretnych, przypadkach zaistniałych w organizacji Klienta.

Ewaluacja.
Proces oceny skuteczności i efektywności szkoleń odbywa się w oparciu o weryfikację zadań realizowanych przez uczestników podczas codziennej pracy, gdzie przełożeni otrzymują od szkoleniowców narzędzia do przeprowadzenia takiej oceny. Ponadto wśród uczestników  prowadzone są ankiety określające ich poziom satysfakcji.

Proponowane przez nas programy szkoleniowe realizowane są w korelacji z doradztwem, bądź niezależnie w systemie zamkniętym, jako produkt dedykowany.