Komponenty zarządzania

Najwyższy poziom specjalizacji osiągnęliśmy w obszarach zarządzania marketingiem oraz funkcją sprzedażową organizacji. Korelacja obu komponentów jest na tyle ścisła, że w większości realizowanych projektów doradczych prowadzimy równoległe działania w obu sektorach.

Marketing postrzegamy jako zintegrowaną filozofię zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien realizować cele strategiczne firmy i wpisywać się w jej misję i wizję. W swoich działaniach dokonujemy płynnej implementacji procesów marketingowych w pozostałe przebiegające przez firmę. Naszym celem jest optymalizacja wszystkich działań i doprowadzenie do systemowych regulacji.

Polityka jakości

Działania GVC Group zorientowane są na osiągnięcie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług oraz wypracowanie realnego zwrotu z inwestycji przez Klienta w ramach współpracy z nami. Ponadto przykładamy szczególną wagę do nieustannego wzrostu poziomu satysfakcji naszych pracowników i kooperujących z nami partnerów biznesowych. Postawione cele realizujemy poprzez: świadome osiąganie spójnych celów z interesariuszami zaangażowanymi w realizowane przez nas projekty; standaryzację procesów zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi; realizację procesu ciągłego doskonalenia wszystkich naszych działań; …

Wartość dodana

Wszystkie nasze działania oparte są o najwyższe standardy etyczne. Priorytetem jest bezpieczeństwo Klientów, którzy powierzają GVC Group zarządzanie strategicznymi obszarami swoich organizacji. W naszym rozumieniu biznesu, jego wynik ekonomiczny jest ściśle skorelowany z relacją jaka zawiązuje się pomiędzy organizacjami współpracującymi ze sobą. Szczególnie wrażliwym obszarem jest usługa doradcza, która często wykracza poza standardowe ramy biznesowe i płynnie przechodzi w bardziej bezpośrednią relację Klient – Konsultant. Wzajemne zaufanie współpracujących podmiotów daje każdej ze stron poczucie bezpieczeństwa i stabilności współpracy. Zastosowanie podejścia…

CSR

Strategia Społecznej Odpowiedzialności firmy GVC Group Wzrost ogólnej świadomości naszego zespołu oraz holistyczny ogląd otoczenia zewnętrznego, zainspirował nas do podjęcia inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Notabene takie kierunki działania wpisują się w misję firmy GVC Group – Wsparcie rozwoju organizacji biznesowych i społecznych w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Mając na względzie nadrzędny cel firmy GVC Group, podjęliśmy decyzję o zainicjowaniu działań zmierzających do integrowania struktur społecznych i organizacji biznesowych, kreując tym samym wzrost świadomości społecznej. …

Doradztwo

Podstawowym celem usługi doradczej jest wzrost efektywności przedsiębiorstwa Klienta. Przy zastosowaniu systemowych narzędzi dokonujemy mapowania procesów marketingowo-handlowych oraz badamy ich związek i poziom realizacji w kontekście celów strategicznych organizacji. Skuteczna usługa doradcza przebiega na wskroś wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem (strategiczny, taktyczny, operacyjny i wykonawczy). Aby zoptymalizować działania marketingowe, wielokrotnie pracujemy z naszymi Klientami nad sferą strategiczną organizacji. Proces, który finalnie przejawia się w zmianie systemu obsługi klienta czy standaryzowaniu prac serwisu, inicjowany jest właśnie na poziomie strategicznym czy taktycznym. Naszym…

Usługi audytorskie

Realizujemy audyty w obszarach marketingu i handlu. Usługa nie jest tylko diagnozą zastanego stanu w przedsiębiorstwie, ale inwestycją w relację obu stron. Podstawowym celem jest zdiagnozowanie potencjału do doskonalenia oraz zaproponowanie systemowych rozwiązań, zmierzających do wzrostu efektywności firmy Klienta. Usługa audytorska jest powiązana z doradczą i często stanowi jej integralny element. Każdy audyt kończy się przedłożeniem Klientowi raportu, który zwiera wytyczne do działania. Aby dobrze zrozumieć politykę Klienta w obszarze działań marketingowych i handlowych, dotykamy zagadnień z poziomu strategicznego funkcjonowania…

Szkolenia

Proces szkoleniowy jest najczęściej skorelowany z usługą doradczą i stanowi jej uzupełnienie. Beneficjentami są pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację doskonalonych procesów. Przebieg procesu. Identyfikacja potrzeb. W pierwszym kroku definiujemy obszary, które wymagają wzmocnienia. Takie badanie jest wynikiem spotkań z doradcą, który identyfikuje poziom wiedzy i potencjał firmy. Dodatkowym narzędziem są ankiety oraz wywiady przeprowadzane wśród pracowników. Uzgodnienia. Po zebraniu informacji o potrzebach Klienta, zespół trenerski przygotowuje propozycję programu szkoleniowego, a następnie prezentuje decydentom. Konsultacje szkoleniowca z osobami odpowiedzialnymi za realizację…

Coaching

Coaching jest integralną częścią procesu doradczego. Posiadamy doświadczenie i pracujemy w oparciu o model CoachWise™. Oferujemy naszym klientom niezależne sesje coachingowe w zakresie: Rozwoju osobistego Rozwoju zawodowego Life coachingu Coachingu grupowego Przed doborem programów szkoleniowych dla naszych klientów stosujemy rozmowy indywidualne z elementami coachingu. Skutkuje to doborem indywidualnych warsztatów w oparciu o charakterologicznie predyspozycje zawodowe klientów. Jesteśmy zespołem szkoleniowców, ale i zarazem zespołem wdrożeniowym odpowiadającym za efekt, dlatego też tak ważny jest dla nas dobór odpowiednich narzędzi,…

Outsourcing marketingu

Usługa outsourcingu marketnigu polega na realizacji procesów marketingowych poza strukturami firmy. Takie rozwiązanie pozwala na realizację zintegrowanych działań, nie generując przy tym kosztów pracowniczych. Outsourcing może być realizowany w dwóch formach: Pełna obsługa Ta forma współpracy jest elementem usługi doradczej. Polega na bardzo bliskiej relacji z Klientem. W pierwszym kroku przeprowadzany jest audyt marketingowy, zakończony raportem i pakietem wytycznych do doskonalenia procesu. Następniewspólnie z Klientem definiowane są cele i  harmonogram projektu.…

Marketing internetowy

W naszej ofercie znajduje się projektowanie i tworzenie stron internetowych, portali, sklepów internetowych czy też blogów. Każdy z naszych produktów dostosowany jest do specyfikacji branży oraz dobrze sprecyzowanych indywidualnych wymagań Klienta. W obszarze projektowania przygotowujemy projekty graficzne, wykonujemy także sesje zdjęciowe do materiałów prezentowanych na stronie. Treści, które przygotowujemy, są odpowiednio zoptymalizowane, dostosowane do algorytmów popularnych wyszukiwarek internetowych. Prowadzimy także szkolenia z zakresu przygotowanego przez nas panelu administracyjnego serwisu. W miarę potrzeb, w naszej ofercie znajduje się profesjonalny i nowoczesny hosting oraz obsługa konta mailowego.

Ochrona danych osobowych

Umiejętność skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa swoich zasobów staje się kluczową kompetencją przedsiębiorstw, które chcą świadomie i stabilnie budować przewagę konkurencyjną, przy zachowaniu pełni norm etycznych względem interesariuszy. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych tworzy podwaliny prawne do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji przez niemal wszystkie podmioty. Regulacja ta dotyczy zarówno organizacji biznesowych jak i struktur społecznych. Poprzez zastosowanie systemowego podejścia do procesów zachodzących w organizacji, nasza usługa charakteryzuje się kompleksowością (obejmuje wszystkie etapy procesu) i indywidualizacją pod kątem potrzeb Klienta. Jej zakres…

Interim Management

Interim Management to forma outsourcingu funkcji menedżerskiej, polegającego na oddelegowaniu na zewnątrz organizacji określonych uprawnień, w celu poprawienia skuteczności i efektywności zdefiniowanych procesów biznesowych. Działanie Interima zorientowane jest na wypracowanie z zespołem konkretnych celów, które wcześniej były nieosiągalne. Istotne jest to, że jego praca jest zawsze osadzona w precyzyjnie określonych ramach czasowych. Wprowadzenie do organizacji Interim Managera realizowane jest zazwyczaj w sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa, wprowadzenia nowego brandu, bądź wejścia na nowe rynki, zastąpienie nieobecnego menedżera lub uruchomienia nowego projektu. Korzyści…

GVC Group Sp. z o.o.

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
90-558 Łódź

NIP: 727-27-92-697
REGON: 101797374

KRS: 0000516260, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego