Metodyka - GVC Group
METODYKA

Your ideas - our challenges

A Beautiful modern design, with a powerful framework behind!

Jak przebiega współpraca z GVC?

WHY CHOOSE US?

Jak przebiega współpraca z GVC?

Etapy współdziałania

Wykonanie audytu

Nasi specjaliści dokonują diagnozy zaistniałego problemu, nazywają go i definiują; identyfikują potrzeby, określają cel, który ma zostać osiągnięty przez całą organizację lub konkretny dział. Następnym krokiem jest sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, wskazanie luk kompetencyjnych i braków związanych z wiedzą. Audyt określa zatem stan faktyczny oraz docelowy; na jego podstawie dobieramy metodykę pracy oraz adekwatne narzędzia.

Sporządzenie raportu/oferty

Raport stanowi konkretną propozycję działania, zawiera w swej treści zestaw proponowanych narzędzi i sposób planowanej pracy. Zastosowana metodyka wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

Projekt procesu

Zaprojektowanie procesu polega na określeniu szczegółowych ram: nazwaniu celów oraz wytyczeniu zakresu czasowego realizacji zadania, a także wyznaczeniu osób, które będą w nim uczestniczyć. Podczas projektowania procesu niezwykle ważne jest wskazanie mierników związanych z celami i efektami pracy; mierniki pozwolą w odpowiednim czasie dokonać oceny jakości wykonanego zadania.

Wdrożenie

Celem nadrzędnym naszych działań jest towarzyszenie organizacji, po przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów, we wdrażaniu postulatów w życie codzienne firmy; dokładamy wszelkich starań, by założone cele zostały osiągnięte. Naszym priorytetem jest transfer zdobytych umiejętności do rzeczywistego funkcjonowania przedsiębiorstwa i w tym zakresie wspieramy zarówno kadrę menadżerską, jak i pracowników.

GODZIN SZKOLENIOWYCH
UKOŃCZONYCH PROJEKTÓW
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
EKSPERTÓW W ZESPOLE