Dobrze działająca organizacja jest jak formacja jazzowa, w której muzyka jest efektem połączenia nie tylko instrumentów, ich funkcji, ale przede wszystkim ludzi którzy chcą grać.                      Wtedy pojawia się flow...
Animate
Tworzenie struktur, zakresów obowiązków, procedur
OPTYMALIZACJA CZASU PRACY
Wdrażanie procesów zarządzania
slider-3
IMPRESS YOUR CLIENT
Create Something Unique
We are ready to provide you with any financial, legal and auditing help as well as prepare a business plan,
marketing or anti-crisis strategy and help with its implementation to your business.
slider-2
IMPRESS YOUR CLIENT
Create Something Unique
We are ready to provide you with any financial, legal and auditing help as well as prepare a business plan,
marketing or anti-crisis strategy and help with its implementation to your business.

Nasza misja

Pragniemy inspirować ludzi do tego aby inspirowali innych oraz wspierać rozwój organizacji biznesowych i społecznych w oparciu o najwyższe standardy etyczne.

Filozofia biznesu GVC a system identyfikacji wizualnej

Nasze logo symbolizuje połączenie trzech pozornie nie pasujących do siebie elementów o różnych kształtach. To tak jak osobowości ludzi w zespołach. Nasza filozofia biznesu to znajdowanie sposobów na łączenie przeciwieństw w formy, które mogą działać w różnych perspektywach i na różnych poziomach znajdując w tym pasję którą pragniemy się dzielić.

O NAS

Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się we wdrażaniu procesów zarządzania w organizacjach biznesowych. Co to oznacza?
Zajmujemy się „porządkowaniem” firm poprzez wprowadzanie nowych standardów do systemu administrowania. Dbamy o to, by nowy układ był spójny z wizją właściciela przedsiębiorstwa oraz został zaakceptowany przez pracowników.

Stawiamy na jakość

Nasza przewaga konkurencyjna

stawiamy na EFEKT

Projektujemy proces wdrożeniowy, którego istotą nie jest samo szkolenie, czy warsztat, stanowiące jedynie element procesu, ale zamierzony efekt. Skuteczność zawdzięczamy optymalnie dobranym narzędziom biznesowym, dopasowanym indywidualnie do potrzeb Państwa firmy. Nasza praca skupia się na transferze wiedzy i doświadczenia z sali szkoleniowej do codzienności organizacji poprzez wsparcie pozaszkoleniowe I pozawarsztatowe. Po ukończeniu cyklu szkoleń pilotujemy proces wdrażania wypracowanych umiejętności tak, aby zostały osiągnięte cele określone na poziomie audytowym.

1030+

Satisfied clients

1357+

Dresses was rent

godzin
szkoleniowych
ukończonych
projektów
zadowolonych
klientów
ekspertów
w zespole

Jak przebiega współpraca z GVC?

Etapy współdziałania

Wykonanie audytu

Nasi specjaliści dokonują diagnozy zaistniałego problemu, nazywają go i definiują; identyfikują potrzeby, określają cel, który ma zostać osiągnięty przez całą organizację lub konkretny dział. Następnym krokiem jest sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, wskazanie luk kompetencyjnych i braków związanych z wiedzą. Audyt określa zatem stan faktyczny oraz docelowy; na jego podstawie dobieramy metodykę pracy oraz adekwatne narzędzia.

Sporządzenie raportu/oferty

Raport stanowi konkretną propozycję działania, zawiera w swej treści zestaw proponowanych narzędzi i sposób planowanej pracy. Zastosowana metodyka wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

Projekt procesu

Zaprojektowanie procesu polega na określeniu szczegółowych ram: nazwaniu celów oraz wytyczeniu zakresu czasowego realizacji zadania, a także wyznaczeniu osób, które będą w nim uczestniczyć. Podczas projektowania procesu niezwykle ważne jest wskazanie mierników związanych z celami i efektami pracy; mierniki pozwolą w odpowiednim czasie dokonać oceny jakości wykonanego zadania.

Wdrożenie

Celem nadrzędnym naszych działań jest towarzyszenie organizacji, po przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów, we wdrażaniu postulatów w życie codzienne firmy; dokładamy wszelkich starań, by założone cele zostały osiągnięte. Naszym priorytetem jest transfer zdobytych umiejętności do rzeczywistego funkcjonowania przedsiębiorstwa i w tym zakresie wspieramy zarówno kadrę menadżerską, jak i pracowników.

NASZE PROJEKTY

Jesteśmy partnerem

Reiss Motivation Profile
Fris - Style Myślenia

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Umów się na bezpłatny audyt

Pozyskujemy dotacje unijne na współpracę